Kontakt

Kontakta oss

Här finner du olika kontaktuppgifter för att informera eller anmäla något till styrelsemedlemmarna i Sjunnens samhällsförening. För att öka tillgängligheten har vi utsett kontaktpersoner specifikt beroende på ämnet. Om din fråga rör något av nedanstående områden, hittar du kontaktuppgifter till de ansvariga:

För frågor gällande lekparken:

Fredrik Esseen,
mobil: 070 685 58 15
Mejl: info@sjunnen.se

Projektet Himlabacken 2.0

Benny Svensson

Mohamad Al-Hindi
Mobil: 070 789 00 05

Frågor gällande Elljusspåret:

Andreas Kvarnström
Mobil: 076 006 01 69
Frågor gällande karlsbergsgården:

Fredrik Esseen,
mobil: 070 685 58 15
Mejl: info@sjunnen.se